چطور از خدمات مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار ISOHSE بهره مند شویم؟

 • 1. تماس با موسسه توسعه کار پایدار

  قدم اول را درست برداشته اید مشاهده بیشتر

  از طریق شماره تماس ، شماره موبایل یا ایمیل موسسه ، نیاز یا مسئله و مشکل خود را به کارشناسان موسسه اعلام کنید تا مدیر پروژه های مشاوره ، درخواست شما را بررسی کند.

 • 2. تماس با مدیر یا مسئول درخواست کننده

  ارتباطی برای تشخیص نیاز واقعی شما مشاهده بیشتر

  در این مرحله مدیر پروژه مرتبط با موضوع درخواستی ، تلفنی با شما تماس می گیرد تا با پرسیدن سوالاتی ، نیاز واقعی شما را بررسی کرده و بر اساس آن پروپوزال فنی و مالی را آماده کنیم.

 • 3. تهیه و ارائه پیشنهاد فنی و مالی

  خدماتی که ارائه خواهیم کرد مشاهده بیشتر

  بر اساس اطلاعاتی که جمع آوری کردیم ، پیشنهاد فنی و مالی موضوع درخواستی را با دقت تهیه کرده و در اختیار شما قرار می دهیم تا بررسی کرده و در صورت نیاز نسبت به مفاد پروپوزال با ما ارتباط برقرارکده و نقطه نظرات و پیشنهاد بهبود و اصلاحی خود را ارائه دهید.

 • 4. عقد قرارداد

  شروع یک همکاری عالی مشاهده بیشتر

  پس از توافق حاصل شده در خصوص مفاد خدمات پیشنهادی ، ساختار همکاری و پیشنهاد مالی ، جلسه ای نهایی برگزار و قرارداد فیمابین منعقد می شود تا حرکت به سمت تحولی اثربخش در سازمان شما آغاز شود.

 • 5. مشاوره با رویکرد مدیریت پورتفولیویی

  ایجاد تحول گام به گام مشاهده بیشتر

  ما تمام پروژه هایمان را با رویکرد مدیریت پورتفولیویی طرجریزی و اجرا می کینم. به اینصورت که پس از ارزیابی وضع موجود شرکت/سازمان ، اگر وضعیت شرکت آشفته و غیر سیستمی بود با طرجریزی و اجرای برنامه های توافق شده ، فرآیندها را به وضع مناسب هدایت می کنیم و اگر وضع مناسبی داشت ، به سمت وضع مطلوب و ایده آل سوق می دهیم.
  با این شعار موسسه که:

  تحولی در هیچ شرکت و سازمانی حاصل نمی شود مگر شبکه ای توانمند از مدیران و کارشناسان از آن حمایت کنند.