isohsee.com/soroush eshghi

درباره موسسه توسعه کار پایدار | ISOHSE بیشتر بدانید!

موسسه‌ی توسعه کار پایدار | ISOHSE از سال 1392 فعالیت خود را در زمینه‌ی ارائه خدمات آموزش و مشاوره مدیریت، مدیریت جامع کیفیت و HSE ، بهبود و توسعه کسب و کار ، معماری و کوچینگ سازمانی ، مدیریت منبابع انسانی و بهره وری ، تهیه FS  ، مشاوره بازرگانی ، تحقیقات بازار و بازاریابی و فروش ،  تهیه مارکتینگ پلن و بیزینس کوچینگ شروع به کار کرد.

هدف آموزشی آکادمی ISOHSE ، تبدیل آموزش پذیران به کارآفرین که بتواند کسب و کار شخصی خود را راه اندازی نمایند و کوچینگ فردی و توانمندسازی کارشناسان و مدیران شرکتها و سازمانها تا بتوانند هدفمندتر ، اثربخش تر و بهره ورتر به تیم و شرکت خود کمک نمایند.

همچنین گروه مشاورین توسعه کار پایدار با در اختیار داشتن اساتید ، مشاوران و کارشناسان با دانش و مجرب که اغلب آنها مدیران شاغل در واحدهای صنعتی  می باشند ، با ارائه خدمات مشاوره و کوچینگ کاربردی بازار محور ، شرکتها و سازمانها را در نیل به چشم انداز و اهداف سازمانی خود یاری می رساند.

مراحل آغاز به کار و رشد و توسعه موسسه توسعه کار پایدار

خرداد 1392

تاسیس و آغاز به کار موسسه آموزش و مشاوره توسعه کار پایدار | ISOHSE

بهمن 1399

تاسیس و آعاز به کار شرکت تولیدی - بازرگانی صنعت گرام

خرداد 1401

ثبت شرکت ممیزی و صدور گواهینامه ISOHSECERT در انگلیس

مهر 1402

اخذ نمایندگی خاورمیانه موسسه آموزش و صدور گواهینامه زیبایی BEAUTYCERT بریتانیا

فروردین 1403

راه اندازی استارتآپ کانون تبلیغات زیبایی ایران با برند BESAUTYCERT

برخی از پروژه های موفق ISOHSE

ما را انتخاب خواهید کرد و به دوستان خود پیشنهاد خواهید داد

نظرات برخی از مشتریان و دانشپذیران

رویکرد تحول آفرین موسسه توسعه کار پایدار | ISOHSE