دپارتمان فروش و بازرگانی

دپارتمان فروش و بازرگانی

عنوان دوره نوع برگزاری مدت (ساعت) تاریخ برگزاری شهریه (تومان) اطلاعات دوره
مدیریت ارتباط با مشتری آنلاین 8 25،26 فروردین 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
اصول و فنون مذاکره آنلاین 4 31 فروردین 250،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 8 —- —-
مدیریت جامع بازرگانی آنلاین 8 4،5 اردیبهشت 450،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —-
مارکتینگ پلن آنلاین 8 8،9 اردیبهشت 500،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
مهندسی فروش آنلاین 12 18،19،20 اردیبهشت 500،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 24 —- —-
مدیریت فروش  آنلاین 12 8،9،10 خرداد 500،000 ثبت نام دوره ها
 حضوری 24 —- —-
مدیریت زنجیره تأمین آنلاین 8 29،30 خرداد 500،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل آنلاین 8 5،6 تیر 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-