دپارتمان مدیریت کیفیت

دپارتمان مدیریت کیفیت

عنوان دوره نوع برگزاری مدت (ساعت) تاریخ برگزاری شهریه (تومان) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 آنلاین 12 21،22،23 فروردین 350،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 24 —- —-
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA آنلاین 8 11،12 اردیبهشت 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
مدیریت استراتژیک آنلاین 8 21،22 اردیبهشت 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
مدل تعالی سازمانی EFQM آنلاین 8 29،30 اردیبهشت 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 آنلاین 8 3،4 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور  آنلاین 8 12،13 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
 حضوری 16 —- —-
نظام آراستگی محیط کار آنلاین 8 22،23 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 آنلاین 8 26،27 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
مدیریت زمان آنلاین 8 3،4 آذر 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —–