دوره های آموزش الکترونیکی مدیریت جامع کیفیت

 

                                             عنوان دوره          قیمت      نوع فایل

آشنایی با تغییرات ISO9001:2015 نسبت به ویرایش ۲۰۰۸

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مبانی و الزامات و ممیزی داخلی مدیریت کیفیت  ISO9001:2015

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با تغییرات ISO17025:2017 نسبت به ویرایش ۲۰۰۵

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول برنامه ریزی تولید

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت ریسک فرآیند بر اساس استاندارد ISO31000:2018

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه  (ISO 17025: 2017)

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مبانی و الزامات و ممیزی داخلی مدیریت انرژی   (ISO 50001 : 2017)

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

 

دوره های آموزشی الکترونیکی مدیریت HSE

 

                                                   عنوان دوره        شهریه       نوع فایل
آشنایی با تغییرات ISO45001:2018 نسبت به OHSAS 18001

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

تشریح الزامات،مستندسازی و ممیزی داخلی ISO45001:2018

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با تغییرات ISO14001:2015 نسبت به ویرایش ۲۰۰۴

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مبانی ، الزامات و ممیزی داخلی ISO14001:2015

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000:2018 / HACCP)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در برق – مقدماتی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی برق – پیشرفته

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت ایمنی فرآیند   (PSM)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با تکنیکهای مدیریت ریسک

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول HSE در پروژه های ساختمانی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با نرم افزارهای بروز شناسایی و ارزیابی ریسک

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با مسئولیتهای حقوقی حوادث ناشی از کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

 HSE PLAN پیمانکاران

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با اصول شش سیگما

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت استرس

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (مبتنی بر استانداردهای ISO13702 و ISO15544

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با مسئولیتها و وظایف ایمنی سرپرستان و روسای واحدها

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی   (EFQM)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با طرح و استقرار مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت بحران

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با اصول نظام آراستگی محیط کار ۵S ) )

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با چگونگی تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با فرهنگ HSE

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای بر  HSE بر مبنای   OSHA

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، روانی )

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول و روش‌های طراحی و اندازه‌گیری روشنایی محیط کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت استرس در محیط کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارگونومی عمومی در محیط کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارگونومی و ایمنی کار با کامپیوتر

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارگونومی صنعتی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول بهداشت روان در محیط کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

بیماریهای شغلی و مدیریت طب کار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

نوبت کاری و اثرات آن بر سلامتی کارکنان

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سم شناسی صنعتی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با سرطانهای شغلی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با ایمنی مواد شیمیایی خطرناک  (MSDS)

۰۰۰/۱۳۹ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی عمومی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارزیابی عملکرد HSE در صنعت

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ارزیابی و تهیه گزارش حوادث

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

شناسایی و ارزیابی مناطق خطر

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با اصول انتخاب، آزمون ها و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سیستم صدور مجوز کاری ( PTW )

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با گاز سولفید هیدروژن (H2S) و راه های مقابله با آن

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی مایعات قابل اشتعال

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار با مواد شیمیایی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی نردبان

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری   (Safety in Excavation)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول مدیریت HSE در پروژه های سد سازی

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول مدیریت HSE در پروژه های تونل سازی

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی و بازرسی فنی در بالابر ها و جرثقیل ها  (Crane Safety)

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در جوشکاری و برشکاری  (Welding & Cutting Safety)

۱۸۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی انبار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی حمل و جابجایی مواد خطرناک  ( HAZMAT)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی در فضاهای بسته  (Confined Space Safety)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی دیگهای بخار، مخازن و ظروف تحت فشار

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی کوره ها

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاهها

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت بحران در برابر زلزله

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در ماشین آلات صنعتی و حفاظ گذاری

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار با ابزار دستی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار با ابزار دستی برقی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار با دستگاه سنگ زنی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی عملیات سند بلاستینگ

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سیستم‌های اعلام‌ واطفاء خودکارحریق  براساس استانداردهای  NFPA 10 و     NFPA 72

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با سیستم‌های اطفاء دستی حریق

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول کمک‌های اولیه و امداد و نجات  (First Aid & Rescue)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد  ISO 17776:2000

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارزیابی ریسک ارگونومی   (Ergonomics Risk Assessment)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی  (EIA)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارزیابی ریسک به روش  FMEA (حالت‌های شکست و پیامدهای آن)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

گندزدایی فاضلاب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول ایمنی تاسیسات آب و فاضلاب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

بهداشت آب و فاضلاب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

مدیریت پسماند و ضایعات (Waste Management)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه  PEM

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با نرم افزار COMFAR (ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه  MS Project

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار در ارتفاع و دکل  (Work at Height & Tower Safety)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO 27001

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TS 29000

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

اصول آتش نشانی و اطفاء حریق

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در معادن  (Safety in Mines)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی در عملیات عمرانی و ساختمانی

۱۸۹/۰۰۰تومان

PDF

انتخاب

سیستم های اعلام خودکار حریق (بر اساس استانداردهای NFPA 10 & NFPA 72 )

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

سیستم های اطفاء خودکار حریق (بر اساس استانداردهای NFPA 10 & NFPA 72)

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

ایمنی باربندی و باراندازی و ریگری

۱۳۹/۰۰۰ تومان

PDF

انتخاب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *