دوره های آموزش الکترونیکی ISOHSE

۱۰ تیر ۹۸
                                                دوره های آموزش الکترونیکی مدیریت جامع کیفیت ...

آمورش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)

۱۹ خرداد ۹۸
                               مزایای آموزش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)                  ...

استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001

۱۵ خرداد ۹۸
استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001 ) خانواده ایزو ۹۰۰۰ به جنبه های مختلف مدیریت کیفیت می پردازند و شامل برخی از استانداردهای شناخته شده ISO می باشد. استانداردها راهنما و ابزاری را ...