دوره های آموزش الکترونیکی ISOHSE

1 جولای 19
                                                دوره های آموزش الکترونیکی مدیریت جامع کیفیت ...

آمورش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)

9 ژوئن 19
                               مزایای آموزش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)                  ...

استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001

5 ژوئن 19
استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001 ) خانواده ایزو ۹۰۰۰ به جنبه های مختلف مدیریت کیفیت می پردازند و شامل برخی از استانداردهای شناخته شده ISO می باشد. استانداردها راهنما و ابزاری را ...