استاندارد ISO 39001

سیستم مدیریت ایمنی ISO39001

ایمنی ترافیک یک مساله جهانی است. طبق برآوردها، سالیانه حدود 1.3 میلیون نفر در سراسر جهان در تصادفات ترافیکی کشته و بین 20 تا 50 میلیون نفر مجروح می شوند و این آمار همچنان در حال افزایش بوده و اثرات اجتماعی – اقتصادی و بهداشتی آن بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

این استاندارد، ابزاری برای کمک رسانی به سازمان ها در راستای کاهش و نهایتا حذف تصادفات و خطر فوت و جراحت شدید و غیر قابل جبران ناشی از تصادفات ترافیکی می باشد. با تمرکز و توجه بر این استاندارد، می توان استفاده اقتصادی تر و موثر تری از سیستم ترافیک به عمل آورد.

این استاندارد، به معرفی اجزای یک شیوه مناسب برای ترافیک پرداخته که به سازمان ها در دستیابی به نتایج مطلوب کمک می کند.

این استاندارد برای تمامی سازمان های دولتی و خصوصی که در تعامل با سیستم ترافیک بوده و همچینین طرف های داخلی و خارجی سازمان، شامل نهادهای تایید کننده که توانایی سازمان را در برآورده ساختن الزامات، ارزیابی می کنند، قابل بکارگیری می باشد.

تجارب حاصل در سراسر جهان نشان داده است کاهش قابل ملاحظه ای در میزان فوت و جراحات شدید، با بکارگیری یک رویکرد جامع نگر(سیستم ایمن) به دست می آید. این امر مستلزم تمرکز بر نتایج سیستم ایمنی راه به صورت صریح و شفاف و انجام اقدامات بر پایه شواهد است که با توانایی مدیریتی مناسب سازمان، پشتیبانی و حمایت می شود.

سیستم مدیریت تعریف شده در این استاندارد، سازمان را بر اهداف و مقاصد سیستم ایمنی راه متمرکز ساخته و فعالیت ها را طوری برنامه ریزی می کند که اهداف برشمرده با استفاده از رویکرد سیستم ایمن راه محقق شوند. سیستم مدیریت ایمنی را هرا می توان با دیگر سیستم های مدیریت و فرآیندهای درون سازمانی، یکپارچه یا منطبق ساخت.

در این استاندارد، یک رویکرد فرآیندی تکرار شونده(برنامه ریزی، اجرا، بررسی، اقدام) به کار گرفته می شود که سازمان را در راستای رسیدن به نتایج سیستم ایمنی راه، هداییت می کند.

هدف و دامنه کاربرد این استاندارد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی ترافیک است تا سازمان مرتبط با این سیستم، بتواند در جهت کاهش فوت و جراحات شدید ناشی از تصادفات رانندگی به نحو اثر گذار اقدام نماید. الزامات این استاندارد شامل الزامات توسعه و به کار گیری سیاست گذاری های ایمنی راه ،توسعه و تعیین اهداف و برنامه های اجرایی سیستم ایمنی راه که در آن الزامات قانونی و سایر الزامات مورد تعهد سازمان، اطلاعات مولفه ها و معیارهای مرتبط با سیستم ایمنی راه که تحت کنترل و تاثیر سازمان هستند، را مشخص می نماید.

این استاندارد، برای همه سازمان هایی که قصد انجام موارد زیر را داشته باشند، صرف نظر از نوع و اندازه خدمات یا محصول تولیدی کاربرد دارد:

  • ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی راه
  • ایجاد، پیاده سازی، حفظ و توسعه یک سیستم مدیریت ایمنی راه
  • اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی های مشخص شده سیستم ایمنی راه
  • اثبات انطباق با این استاندارد

این استاندارد با محور سیستم مدیریت ایمنی راه تدوین شده و برای مشخص کردن الزامات فنی و کیفی خدمات و محصولات حمل و نقل (از جمله راه ها، علایم/چراغ های راهنمایی، وسایل نقلیه، تراموا، خدمات حمل و نقل بار و مسافر، خدمات امداد و نجات و فوریت های پزشکی) کاربرد ندارد.

در این استاندارد، اشاره ای به یکسان بودن ساختار سیستم های مدیریت ایمنی راه با یکسان بودن نحوه مستندسازی نمی شود.

ایمنی راه یک مسئولیت مشترک است. نادیده گرفتن مشارکت کاربران راه در انجام وظایف قانونی و رفتار مسئولانه خود، مورد نظر این استاندارد نیست. این استاندارد، از تلاش های سازمان ها برای ترغیب کاربران راه به اطاعت از قوانین و مقررات، حمایت می کند.

ISO39001