دپارتمان مدیریت منابع انسانی و اداری

دپارتمان مدیریت منابع انسانی و اداری

عنوان دوره نوع برگزاری مدت (ساعت) تاریخ برگزاری شهریه (تومان) اطلاعات دوره
مدیریت کارگزینی و پرسنلی آنلاین 8 23،24 بهمن 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
اصول مکاتبات اداری آنلاین 8 1،2 اسفند 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-