استاندارد ISO 10003

استاندارد 10003

استاندارد ایزو 10003، استانداری است که به منظور حل اختلافات و راه حل برای رسیدگی به شکایات خارج از سازمان ایجاد شده است. در واقع این استاندارد برای شکایاتی که درون سازمان حل نمی شوند راهکار ارائه می دهد. در این مطلب به معرفی ایزو 10003 و موارد مربوط به این ایزو می پردازیم. با مشاوران رادمهر کوثر همراه باشید.

ایزو 10003 چیست ؟

این ایزو می تواند برای طراحی فرایند حل اختلاف در سازمان ها کمک کند و همراه ISO 10001 و ISO 10002 راهنمایی هایی برای طراحی و به کارگیری سیستم مدیریت رضایت مشتری هستند. همچنین این استاندارد های بین المللی با iso 9001 و ISO 9004 هماهنگی دارند و می توانند به صورت یکپارچه با این استاندارد ها و یا به صورت مستقل در سازمان ها به کار گرفته شوند. در واقع هدف از این استاندارد به حداقل رساندن نارضایتی مشتری ها از شکایات حل نشده می باشد و راه حل های استانداری در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

مزایای پیاده سازی ایزو 10003 چیست ؟

  • تهیه فرایند حل اختلافات را به صورت انعطاف پذیر به گونه ای كه در مقایسه با فرایندهای مرتبط با دادگاه بتواند ارزان تر، ساده تر و سریعتر باشد.
  • كمك به ایجاد رضایت مشتری و وفاداری و همچنین تهیه الگویی برای افراد و سازمان ها تا توانایی ارزیابی ادعاهای سازمان ها و تهیه كنندگان مبنی بر عملكرد كارا، اثربخش و بیطرفانه را داشته باشند.
  • بهبود شهرت و اعتبار سازمان یا دوری از آسیب زدن به آن
  • بهبود رقابت های داخلی و خارجی
  • اعتماد سازی پایدار و عادلانه در مورد اختلافات در بازار جهانی
  • كمك به اطلاع رسانی كاربران بالقوه حل اختلافات درباره شرایط دسترسی، هزینه و پیامدهای قانونی.
  • فراهم كردن توانایی سازمان برای شناسایی و رفع علل اختلافات
  • بهبود روش رسیدگی به شكایات و اختلافات سازمان.
  • تهیه اطلاعات اضافی كه می تواند به بهبود فرایند ها و محصولات سازمان كمك كند.

دامنه کاربرد ISO 10003 چیست ؟

از این استاندارد می توان در رابطه با شكايات مرتبط با ويژگی های محصولات سازمان كه مورد انتظار مشتری است و در ارتباط با فرايند رسيدگي به شكايات و حل اختلافات استفاده کرد. همچنین برای حل اختلافات ایجاده شده از فعالیت های تجاری داخلی و خارجی کاربرد دارد.

از دیگر کاربرد های ایزو 10003 راهنمايي در خصوص تعيين زمان و چگونگی مشاركت سازمانها در حل اختلافات، راهنمايي در مديريت مشاركتها در سازمانها در حل اختلافات و همچنین كنترل، ارزيابي و بهبود فرايند حل اختلافات اشاره کرد.

به طور کلی این استاندارد بین المللی، توصیه هایی در جهت برنامه ریزی، طراحی، توسعه، اجرا، نگهداری و بهبود فرایند اثر بخش و كارای حل اختلافات را برای شكایاتی كه توسط سازمان حل نشده است فراهم می آورد.

استاندارد ISO 10003