مشاوره و ممیزی سیستمهای مدیریتی

استفاده از شيوه هاي نوين مديريتي ، امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ و بقا ، توسعه ، افزایش بهره وری ، افزایش رضایت مندی کارکنان ، مشتریان ، ذینفعان و جامعه براي شرکتها ، واحدهاي صنعتی ، پروژه ای و سازمانها تبديل شده است.

موسسه توسعه ایمنی و بهداشت کار پایدار ( ISOHSE ) در راستای ماموریت سازمانی خود و کمک به کاهش هزبنه های مالی ، اجتماعی و اعتباری شرکت ها و کمک به نیل به تعالی سازمانی مشتریان خود و برند سازی ، با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارشناسان خبره که سالها در صنایع مختلف مشغول خدمت و ارزش آفرینی برای شرکت و سازمان خود بوده اند با رویکردی جامعه نگر ، کاربردی و تعالی گرا خدمات مشاوره و ممیزی دیل را به مشتریان خود ارائه می نماید.

1- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت : ISO9001:2015

2- سیستم مدیریت یکپارچه : IMS

3- سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست: HSE-MS

4- استاندارد سیستم مدیریت حفاظت از محیط زیست :  ISO 14001:2015

5-  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی :  ISO 45001:2015

6- استاندارد سیستم مدیریت انرژی : ISO50001: 2011

7- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی : IWA1:2005 )

8- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها : ( ISO17025 )

9- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در فرآیند آموزش : ISO10015

10- استاندارد سیستم مدیریت ریسک : ISO31000

11- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موادغذایی : HACCP/ISO22001