طراحی و اجرا

دپارتمان مهندسی طراحی و اجرا موسسه ISOHSE  خدمات ذیل را به صنایع ، کارخانجات ، سازمانها و پروژه ها  ارائه می نماید :

      مراحل طراحی :

  1. بازدید و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
  2. تجزیه و تحلیل وضعیت موجود
  3. مشاوره ، انتخاب ، توافق
  4. طراحی و تایید
  5. تدارک مصالح و متریال
  6. اجرا

      خدمات مهندسی و طراحی :

  1. طراحی و اجرای چاه ارت
  2. طراحی و اجرای Life Line و Safety Net  در پروژه های ساختمانی ، Piping و صنعتی
  3. طراحی و اجرای سیستمهای تهویه
  4. طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق