خدمات تست و بازرسی ایمنی

انجام بازرسی ایمنی و صدور گواهینامه های سلامت ایمنی مورد تایید سازمان بازرسی کار ( توسط کارشناسان دارای پروانه صلاحیت ) :

 

  1. بازرسی ، تست ایمنی ، تعمیرات و نگهداری انواع جرثقیل ( برجی، سقفی ، دروازه ای و موبایل )
  2.  بازرسی و تست ایمنی لیفتراک
  3.  بازرسی و تست ایمنی بالابرها ( آلیماک ، کلایمبر ، وینچ )
  4. بازرسی و تست ایمنی آسانسور
  5.  بازرسی و تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک سیلندرهای تحت فشار اکسیژن و ازت و ... و رنگ آمیزی سیلندرها طبق استاندارد BS EN1089-3
  6. بازرسی و  تست سنجش مقاومت چاه ارت و نشتی سیستم ارت (ارتینگ)
  7.  بازدید و تست سیستم های ایمنی برق و کارایی عملکرد ایمن
  8.  بازرسی و تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک دیگ بخار و آب گرم
  9.  بازرسی و تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک کمپرسورها
  10. بازرسی و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق