isohse
Revolution Slider Error: Slider with alias espinasweb-english12 not found.
Maybe you mean: 'espinasweb-farsi'
آگهی استخدام
استانداردها
اخبار کسب و کار

دوره های پیش روی ISOHSE

می توانید دوره مد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید

E-learning

سخن مدیر عامل

در بسیاری از شرکتهای ایرانی اهمیت طراحی اصولی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی به درستی درک نشده است و اخذ گواهینامه های سیستم به اشتباه ، به مفهوم استانداردسازی فرآیندها و فعالیتها تلقی می شود. درحالیکه یک شرکت و سازمان موفق با جلب مشارکت ذینفعان درون و برون سازمانی ، همواره فاکتورهای پویا و متغیری را که موجب موفقیت یک سازمان می‌شوند را بطور مداوم شناسایی کرده و راهبردهای مختلف و متناسبی را که تضمین کننده بقا ، توسعه و افزایش سود شرکت است را تدوین و به اجرا در می آورد. ارتباط اصولی و رضایتمندی ذینفعان درون و برون سازمانی که در شرکتهای موفق به میزان بالایی مشاهده می‌شود، عاملی کلیدی در ارزیابی این عوامل غیرملموس است. سروش عشقی

مشاهده رزومه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید